info@transco-rdc.cd +243835219178

Transport Scolaire à Kinshasa


Les ecoliers ne sont pas oubliés. TRANSCO a mis en place un Service de TRANSPORT SCOLAIRE afin d'assurer le transport des ecoliers en toute securité, de leurs residences vers leurs ecoles et vice versa. Chaque jour, près de 60 bus sont lancés pour ce service.


02F 1


MITENDI – UPN –   NGUMA - ITI GOMBE

02C 2


UPN – DGC -  ITI GOMBE - ELIKYA

14C 3


MITENDI – CS BOZINDO

15A 4


CITE VERTE – TRIANGLE –  UPN – BANDAL - CS MOSENGWO

15B 5


LEMBA – KALAMU – CS MOSENGO

02A 6


UPN – NGUMA – BANDAL – KABAMBARE - ELIKYA

02D 7


MATADI KIBALA – UPN – SHAUMBA- KABAMBARE

05C 8


MITENDI – LIYOLO – MONT AMBA

11C 9


MBUDI – POMPAGE – BRIKIN - BOBOTO

11D 10


MBUDI – POMPAGE – BRIKIN – ITI GOMBE

06R 11


GB – KINTAMBO – OZONE – NGUMA - BOBOKOLI
 

04 12


AV. DES ECURIES – OZONE – CAMP  LUKA - BOBOTO
 

02E 13


MUNONGO – UPN – DGC – SHAUMBA – MOTEMA MPIKO
 

13B 14


RIGHINI – LEMBA TERMINUS – LEMBA SUPER – NDJILI Q4- COLLEGE BONSOMI
 

13A 15


MITENDI - GIANELLI
 

11B 16


MBUDI – POMPAGE VIA DGC – BANDAL - KABAMBARE
 

11A 17


MARCHE SOLA – BRIKIN – SHAUMBA – NOTRE  DAME
 

06 18


CIRCULAIRE MONT NGAFULA - BOBOKOLI
 

14D1 19


MBUDI – DGC – ROUTE MATADI - BOZINDO
 

10A 20


RIGINI VIA INTENDANCE – KABAMBARE - ELIKYA
 

07 21


KINKOLE – NDJILI – MATETE – KABAMBARE – ITI  GOMBE
 

02R 22


MUNONGO – UPN – DGC – ITI GOMBE - ELIKYA
 

14A 23


UNIKIN – ARME – UPN – DGC –POMPAGE – CS LIZIBA
 

14B 24


LIMETE – FUNA- GOMBE – BANDAL – OZONE - LIZIBA
 

02B 25


UPN – DELVEAU – NGUMA –  MAGNANGA- FATIMA
 

11E 26


BRIKIN – SHAUMBA – NOTRE DAME - ELIKYA
 

01C 27


KINTAMBO – CIRCULAIRE DE LA GOMBE –  LYCEE KABAMBARE - LYCEE MOTEMA MPIKO

15C1 28


NDJILI – DBH – BARUMBU- KASAVUBU- CS MOSENGWO
 

03A 29


DEBONHOMME -YOLO MEDICAL – BANDAL - COLLEGE BOBOTO
 

08A 30


LEMBA LEOPARD – LIMETE – KABAMBARE -BOBOTO
 

10B 31


RIGINI – BY – PASS – KASAVUBU – ITI GOMBE
 

03B 32


KAPELA – BANDAL – GB - BOBOTO
 

12 33


KINKOLE – CIFORCO – REV. KIM – St RAPHAEL  
 

05B 34


MATETE – LEMBA SALONGO – MONT AMBA
 

08B 35


LEMBA SALONGO – SHAUMBA - BOBOTO
 

09B 36


Q3 – PASCAL – Q1- FUNA – BARUMBU- BOBOTO
 

05A 37


YOLO – LIMETE – LEMBA – MONT- AMBA
 

01A 38


YOLO – KIMWENZA – ASOSSA – ITI GOMBE
 

08C 39


LEMBA SUPER – BARUMBU – NYANGWE - SHAUMBA
 

01B 40


COMMUNE DE BUMBU – ELENGESA – ITI GOMBE
 

09A 41


PETRO- CONGO – POIDS LOURDS –BARUMBU - BOBOTO
 

15D 42


DBH – LEMBA SALONGO – SUPER LEMBA- CS MOSENGWO
 

14D2 43


C.S BOZINDO – DGC – BRIKIN – MBUDI (vacation soir)
 

15C2 44


C.S MOSENGWO –BARUMBU- ELENGESA – KIMWENZA - POIDS LOURDS – NDJILI –DBH ( vacation soir )
 

4R 45


BARRE – OZONE – CAMP TSHACHI –  MOTEMA MPIKO
 

12B 46


KINKOLE – PLAZZA – BIBWA – KINGASANI – NDJILI Q4
 

12C 47


PETRO- CONGO --- KINGABWA --- NDJILI Q4